อยุธยา » โปรแกรมท่องเที่ยว

เสน่ห์เมืองเก่า... พระนครศรีอยุธยา

     ทำบุญไหว้พระในวัดที่บรรพชนได้สร้างไว้ ฟังเรื่องราวแห่งราชธานีเก่าแก่ที่กระซิบผ่านซอกอิฐแห่งหมู่พระเจดีย์ และฐานพระที่นั่งในพระราชวังโบราณ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอลังการราวสวรรค์ สัมผัสตลาดและอาหารการกินแบบภาคกลางที่แสะถูกปากถูกใจในเกาะกรุงเก่า

เส้นทางที่ 1 ไหว้พระ 9 วัด อยุธยา
เส้นทางที่ 2 ย้อนรอยอดีต อยุธยา