อยุธยา » สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา » อำเภอบางปะอิน

อำเภอบางปะอิน

 พระราชวังบางปะอิน
ตั้งอยู่ในอำเภอบางปะอิน ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะเมืองมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กม. โดยใช้เส้นทางที่แยกจากเจดีย์สามปลื้ม...
 วัดนิเวศธรรมประวัติ
ตั้งอยู่ในอำเภอบางปะอิน ซึ่งอยู่ห่างจากเกาะเมืองมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กม. โดยใช้เส้นทางที่แยกจากเจดีย์สามปลื้ม...
 วัดชุมพลนิกายาราม
วัดชุมพลนิกายาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่หัวเกาะบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอ...
 

สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา >>